№ 173 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Закриване на секционна избирателна комисия № 87 в Община Казанлък.

№ 172 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП ВОЛЯ за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Казанлък.

№ 171 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Казанлък.

№ 170 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа на местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Казанлък.

№ 169 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на ПП ВОЛЯ.

№ 168 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощените представители на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Казанлък

№ 167 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Казанлък

№ 166 / 23.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпила жалба с Вх. № 214 от 23.10.2019 г. от Румяна Стоянова Друмева – представляващ Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – Казанлък с твърдения за нарушение на изборните правила, при провеждане на предизборна агитация за изборите за общински съветници и кметове в Община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 165 / 23.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпила жалба с Вх. № 213 от 23.10.2019 г. от Румяна Стоянова Друмева – представляващ Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – Казанлък с твърдения за нарушение на изборните правила, при провеждане на предизборна агитация за изборите за общински съветници и кметове в Община Казанлък на 27 октомври 2019г.

№ 164 / 23.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило заявление за регистрация на застъпници за кандидатска листа за изборите за общински съветници и кметове в Община Казанлък на 27 октомври 2019 г. на ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

№ 163 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпила жалба с Вх. № 208 от 22.10.2019 г. с твърдения за нарушение на изборните правила, съдържащо се в предизборен клип /видео/ и снимка с участие на дете, поместени в статия от 22.10.2019 г. 14.32 часа на сайта на Телевизия ПРЕСС ТВ – КАЗАНЛЪК

№ 162 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от ОИК Казанлък, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК

№ 161 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

№ 160 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило заявление за регистрация на застъпници за кандидатска листа за изборите за общински съветници и кметове в Община Казанлък на 27 октомври 2019 г. на ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

№ 159 / 21.10.2019

ОТНОСНО : Предложение за Изпращане на Сигнал до Сметна палата за извършване на проверка за нарушение на чл.168 от ИК.

№ 158 / 21.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на ПП ГЕРБ.

№ 157 / 21.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпила жалба с Вх.№ 199/ 21.10.2019 относно нарушение на Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на Кмета на с. Черганово.

№ 156 / 21.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпила жалба с Вх.№ 198/21.10.2019 относно нарушение на Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на Кмета на гр. Казанлък.

№ 155 / 18.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило заявление за регистрация на застъпници за кандидатска листа за изборите за общински съветници в Община Казанлък на 27.10.2019 г. на МК“АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

№ 154 / 18.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило заявление за регистрация на застъпници за кандидатска листа за изборите за общински съветници в Община Казанлък на 27.10.2019 г. на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

Календар

Решения

  • № 253 / 31.01.2020

    относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №252/15.01.2020 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

  • № 252 / 15.01.2020

    относно: Разглеждане сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на Кмет на Кметство с.Копринка.

  • № 251 / 08.01.2020

    относно: Разглеждане на постъпило писмо от 06.01.2020 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Ахмед Абдула Мехмед за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения