№ 13 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Димитър Иванов Кръстев за участие в изборите за кмет на кметство с. Енина, община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 12 / 09.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата Димитър Костов Василев за независим кандидат за кмет на кметство с. Енина, община Казанлък в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година в кметство с. Енина, община Казанлък.

№ 11 / 09.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване на регистрацията на Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Димитър Иванов Кръстев за участие в изборите за кмет на кметство с.Енина, община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 10 / 06.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата Данислав Маринов Дончев за участие в изборите за кмет на кметство с. Ясеново, община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 9 / 06.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на член на Общинската избирателна комисия, който да подпише протокола и взетите решения от заседанието на комисията, при отсъствие на Председателя и Секретаря.

№ 8 / 05.09.2019

ОТНОСНО : Одобряване образец на декларация

№ 7 / 05.09.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27октомври 2019 г.

№ 6 / 05.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Димитър Иванов Кръстев за участие в изборите за кмет на кметство с.Енина, община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 5 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на експерт и технически сътрудник към ОИК

№ 4 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне реда за обявяване на решенията на ОИК

№ 3 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на говорител на ОИК

№ 2 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Изготвяне на печат на ОИК

№ 1 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на график за работа на ОИК

Календар

Решения

  • № 253 / 31.01.2020

    относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №252/15.01.2020 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

  • № 252 / 15.01.2020

    относно: Разглеждане сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на Кмет на Кметство с.Копринка.

  • № 251 / 08.01.2020

    относно: Разглеждане на постъпило писмо от 06.01.2020 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Ахмед Абдула Мехмед за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения