№ 153 / 18.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на ПП ГЕРБ

№ 152 / 18.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на ПП „ДПС“

№ 151 / 18.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило заявление за регистрация на застъпник за кандидатска листа за изборите за Кмет на кметство с. Ясеново от инициативен комитет представляван от Донка Белчева Цанева.

№ 150 / 18.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на ПП „ВОЛЯ“

№ 149 / 18.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на коалиция “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 148 / 17.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатните образци на протоколите по видове избори в община Казанлък.

№ 147 / 17.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на коалиция ПП ГЕРБ.

№ 146 / 17.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“;

№ 145 / 17.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило заявление за регистрация на застъпници за кандидатска листа за изборите за Кмет на кметство с. Овощник от инициативен комитет представляван от Радка Иванова Белчева.

№ 144 / 17.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на коалиция “БСП за България;

№ 143 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“

№ 142 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на коалиция “БСП за България;

№ 141 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на ПП „ГЕРБ“

№ 140 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпила жалба с Вх. № 178 от 15.10.2019 г. от Михаил Янушев, относно налични агитационни материали на коалиция „БСП за България“ извън определените за това места в с. Бузовград

№ 139 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпила жалба с Вх.№ 177 от 15.10.2019г. относно разлепени агитационни материали на коалиция „БСП за България“ и ПП ВМРО извън определените за това места в гр. Казанлък, съгласно заповед № 1489/24.09.2019 на Кмета на Община Казанлък

№ 138 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпила жалба с Вх. № 175 от 15.10.2019 г. от Пламен Георгиев, относно разлепени агитационни материали на коалиция „БСП за България“ извън определените за това места в гр. Крън.

№ 137 / 14.10.2019

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 133/ 09.10.2019г. за упълномощаване на членове на ОИК Казанлък, които да предадат на ЦИК екземплярите от протоколите и решенията на ОИК за всеки вид избор, екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протоколите на СИК, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на ОИК за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК.

№ 136 / 11.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на ПП „ДПС

№ 135 / 11.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпила жалба с Вх. № 168 от 11.10.2019 г. относно твърдения за разлепени агитационни материали на коалиция „БСП за България“, във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., извън определените места, съгласно Заповед № 1489/ 24.09.2019г. на кмета на Община Казанлък;

№ 134 / 09.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на искане за промени в състава на СИК от квотата на Политическа Коалиция „Демократична България-обединение“ с Вх.№ 159/09.10.2019 г.

Календар

Решения

  • № 253 / 31.01.2020

    относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №252/15.01.2020 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

  • № 252 / 15.01.2020

    относно: Разглеждане сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на Кмет на Кметство с.Копринка.

  • № 251 / 08.01.2020

    относно: Разглеждане на постъпило писмо от 06.01.2020 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Ахмед Абдула Мехмед за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения