№ 22 / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП ВОЛЯ за участие в изборите за кмет на община в община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 21 / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Христо Иванов Ванеджиков за участие в изборите за кмет на Kметство с. Ръжена, община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 20 / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници в община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 19 / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Мая Генчева Берова за участие в изборите за кмет на Kметство с. Бузовград, община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 18 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата Георги Анастасов Георгиев за участие в изборите за кмет на Кметство с. Овощник, община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 17 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Създаване на Регистър и определяне на номерация на издаваните удостоверения от Общинска избирателна комисия – Казанлък

№ 16 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници в община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 15 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП ГЕРБ за участие в изборите за кмет на кметство в община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 14 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП ГЕРБ за участие в изборите за кмет на община в община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 13 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Димитър Иванов Кръстев за участие в изборите за кмет на кметство с. Енина, община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 12 / 09.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата Димитър Костов Василев за независим кандидат за кмет на кметство с. Енина, община Казанлък в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година в кметство с. Енина, община Казанлък.

№ 11 / 09.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване на регистрацията на Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Димитър Иванов Кръстев за участие в изборите за кмет на кметство с.Енина, община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 10 / 06.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата Данислав Маринов Дончев за участие в изборите за кмет на кметство с. Ясеново, община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 9 / 06.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на член на Общинската избирателна комисия, който да подпише протокола и взетите решения от заседанието на комисията, при отсъствие на Председателя и Секретаря.

№ 8 / 05.09.2019

ОТНОСНО : Одобряване образец на декларация

№ 7 / 05.09.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27октомври 2019 г.

№ 6 / 05.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Димитър Иванов Кръстев за участие в изборите за кмет на кметство с.Енина, община Казанлък на 27 октомври 2019 г.

№ 5 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на експерт и технически сътрудник към ОИК

№ 4 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне реда за обявяване на решенията на ОИК

№ 3 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на говорител на ОИК

Календар

Решения

  • № 242 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСЕНОВО

  • № 241 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ОВОЩНИК

  • № 240 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО КРЪН

всички решения