08.12.2023

Съобщение

Днес, 08.12.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

08.11.2023

Съобщение

Днес, 08.11.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

07.11.2023

Съобщение

Днес, 07.11.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

05.11.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СИК

В случай че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина, бюлетина, в която не може да се установи вота на избирателя, или не отпечата бюлетина, се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК. ИЗБИРАТЕЛЯТ СЕ ДОПУСКА ПОВТОРНО ДА ГЛАСУВА ПО ИЗБРАН ОТ НЕГО НАЧИН. 

 

В случай че в избирателната кутия за машинно гласуване се намери бюлетина от машинно гласуване, която е празна или, в която не може да се установи вота на избирателя, се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК. 

 

След изваждане на дефектната бюлетина в т.12 на протокола на СИК се вписват данните от преброяването на останалите бюлетини от машинното гласуване. На реда "Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка" се вписва "Намерена една дефектна бюлетина от машинно гласуване в избирателната кутия". В случай че дефектните бюлетини са повече от една, се посочва техния брой. 

 

В ОИК - Казанлък протоколът се приема със сработили контроли, заради дефектната бюлетина.

03.11.2023

Съобщение

Днес, 03.11.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

02.11.2023

Съобщение

Днес, 02.11.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

01.11.2023

Съобщение

Одобрени предпечатни образци на бюлетини за гласуване на втори тур в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в община Казанлък.

Кмет на община

Кмет на кметство Бузовград

Кмет на кметство Крън

Кмет на кметство Копринка

Кмет на кметство Овощник

Кмет на кметство Шейново

 

 

 

29.10.2023

На вниманието на всички секционни избирателни комисии

Когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се забелязва отпечатък или следа, гласът в тази бюлетина е ДЕЙСТВИТЕЛЕН и се приброява по правилата за действителни гласове.

При отпечатък, следа или зацапване, получено от мастилото на печатите, които се поставят на гърба на бюлетината, или от химикала, с който е отбелязан вотът, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН и се приброява по правилата за действителни гласове.

28.10.2023

Съобщение

Днес, 28.10.2023 г. от 13:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

Съобщение

Днес, 27.10.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

26.10.2023

Съобщение

Днес, 26.10.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

25.10.2023

Съобщение

Днес, 25.10.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

24.10.2023

Съобщение

Днес, 24.10.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

22.10.2023

Съобщение

Днес, 22.10.2023 г. от 16:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

22.10.2023

Съобщение

Днес, 20.10.2023 г. от 14:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

20.10.2023

Съобщение

Днес, 20.10.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

19.10.2023

Съобщение

Днес, 19.10.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

17.10.2023

Съобщение

Днес, 17.10.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

16.10.2023

Съобщение

Днес, 16.10.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

10.10.2023

Съобщение

09.10.2023

Съобщение

Днес, 09.10.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

02.10.2023

Съобщение

Днес, 02.10.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

30.09.2023

Съобщение

Днес, 30.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

28.09.2023

Съобщение

Днес, 28.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

26.09.2023

Съобщение

Днес, 26.09.2023 г. от 18:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

25.09.2023

Съобщение

Днес, 25.09.2023 г. от 17:30 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

24.09.2023

Съобщение

Днес, 24.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

23.09.2023

Съобщение

Днес, 23.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

22.09.2023

Съобщение

Днес, 22.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

20.09.2023

Съобщение

Днес, 20.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

20.09.2023

Регистрация на кандидатски листи

Регистрацията на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия - Казанлък се извършва по реда на Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат.

Изискването за представяне на предложението на технически носител в EXCEL формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител може да изтеглите от ТУК

19.09.2023

Съобщение

Днес, 19.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

18.09.2023

Съобщение

Днес, 18.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

17.09.2023

Съобщение

Днес, 17.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

16.09.2023

Съобщение

Днес, 16.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

 
15.09.2023

Съобщение

Днес, 15.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

 
14.09.2023

Съобщение

Днес, 14.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

 
13.09.2023

Съобщение

Днес, 13.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

 
12.09.2023

Съобщение

Днес, 12.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

11.09.2023

Съобщение

Днес, 11.09.2023 г. от 17:00 ч. в помещението на Общинска избирателна комисия - Казанлък, находящо се на бул. "Розова долина" № 6, ще се проведе заседание на комисията.

10.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия Казанлък ще  приема документи за регистрация всеки календарен ден от 09.09.2023 год. от 09:00 часа до  17:00 часа, до съответната дата определена с Решение № 1951-МИ/03.08.2023 год. на ЦИК.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221 / 22.02.2024

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 220 / 08.12.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 219 / 08.11.2023

  относно: Разглеждане на постъпило заявление от Андриян Качанов относно отказ от встъпване в правомощията на общински съветник

всички решения