Заседания

Заседание от дата 24.10.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 173 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Закриване на секционна избирателна комисия № 87 в Община Казанлък.

№ 172 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП ВОЛЯ за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Казанлък.

№ 171 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Казанлък.

№ 170 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа на местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Казанлък.

№ 169 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК от квотата на ПП ВОЛЯ.

№ 168 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощените представители на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Казанлък

№ 167 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Казанлък

Календар

Решения

  • № 248 / 12.12.2019

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с Вх. № 34-00-51/10.12.2019 г. от Атанас Петков Бозов със заявен отказ от избирането му за общински съветник.

  • № 247 / 06.12.2019

    относно: Разглеждане на постъпило писмо от 04.12.2019 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Драгомир Влаев Петков относно предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 246 / 17.11.2019

    относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №241/03.11.2019 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

всички решения