Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 390
Казанлък, 29.10.2015

ОТНОСНО: Обявяване на броя на предпочитания (преференции) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция.

На основание на чл.87, ал. 1, т. 26 от ИК и чл. 453, ал. 5 от ИК, и в съответствие със справката за класиране според преференциите, издадена от ИП, ОИК Казанлък взе следното

Р Е Ш И:

Обявява броя на предпочитания (преференции) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиции, както следва:

 

 • Кандидат No 3 Движение за права и свободи-ДПС

 

Брой действителни гласове за този кандидат 2104; Брой избрани ОС: 3

СПИСЪК А

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Халил Реджепов Летифов               |1682 (1627)| 219,58|   1|   да|

|2     |Ридван Байрям Иляз                   |177       | 23,11|   3|   да|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|3     |Ахмед Абдула Мехмед                      |17         |   2,22|   4|   да|

|4     |Борислав Александров Асенов         |16         |   2,09|   5|   не|

|5     |Севим Хаккъ Юмерова                     |7         |   0,91|   6|   не|

|6     |Юзеир Али Кенан                     |20         |   2,61|   7|   не|

|7     |Айше Алиева Маневска                 |30         |   3,92|   8|   не|

|8     |Бейхан Ахмед Ахмед                   |12         |   1,57|   9|   не|

|9     |Мертташ Асан Карабоюк               |14         |   1,83|   10|   не|

|10     |Реджеб Асан Токил                   |1         |   0,13|   11|   не|

|11     |Адил Фаик Небичауш                   |0         |   0,00|   12|   не|

|12     |Румелия Гочева Николова            |4         |   0,52|   13|   не|

|13     |Ахмед Асан Чанак                     |13         |   1,70|   14|   не|

|14     |Алейдин Ахмедов Имамов               |15         |   1,96|   15|   не|

|15     |Найлян Сунаева Бозукова             |0         |   0,00|   16|   не|

|16     |Октай Метин Кюле                     |2         |   0,26|   17|   не|

|17     |Мехмед Бюниямиев Шабанов             |44         |   5,74|   18|   не|

|18     |Меин Шефкет Асан                     |11         |  1,44|   19|   не|

|19     |Емил Христов Асенов                 |1         |   0,13|   20|   не|

|20     |Левент Байрамов Палов               |12         |   1,57|   21|   не|

|21     |Айше Алейдин Неби                   |4         |   0,52|   22|   не|

|22     |Енгин Ахмедов Джуков                 |0         |   0,00|   23|   не|

Кандидат No 6 ПП България без цензура

Брой действителни гласове за този кандидат 1074; Брой избрани ОС: 2

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                    |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Галин Андонов Георгиев               |437 (359) | 57,05|   1|   да|

|2     |Радослав Христов Рачев               |367       | 47,91|   2|   да|

|3     |Теодора Косева Косева               |77         | 10,05|   6|   не|

|4     |Генади Пенков Славов                 |59         |   7,70|   4|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                    |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|5     |Койчо Алексиев Иванов               |51         |   6,66|   3|   не|

|6     |Стоян Димитров Кирпиев               |36        |   4,70|   5|   не|

|7     |Пламен Димитров Гаджев               |15         |   1,96|   7|   не|

|8     |Емил Тодоров Иванов                 |3         |   0,39|   8|   не|

|9     |Иван Стефанов Христов               |14         |   1,83|   9|   не|

|10     |Ибрахим Юсеин Сиври                 |15         |   1,96|   10|   не|

 

 

 

 

 

 

Кандидат No 10 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

Брой действителни гласове за този кандидат 2085; Брой избрани ОС: 3

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                    |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Станчо Георгиев Леков               |944 (801) | 123,24|   1|   да|

|2     |Михаил Иванов Михайлов               |348       | 45,43|   3|   да|

|3     |Георги Иванов Пенчев                 |209       | 27,28|   4|   да|

|4     |Джамал Неджипов Папарланов           |178       | 23,24|   2|   не|

|5     |Габриела Евгениева Тодорова        |125       | 16,32|   10|   не|

|6     |Славейко Христов Николов             |90         | 11,75|   5|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                    | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|7     |Георги Апостолов Апостолов           |9         |   1,17|   6|   не|

|8     |Светла Георгиева Трифонова           |3         |   0,39|   8|   не|

|9     |Галя Лалева Шатафчиева               |31         |   4,05|   9|   не|

|10     |Росица Стефанова Буюклиева           |33         |   4,31|   11|   не|

|11     |Стефка Йовчева Тонева               |2         |   0,26|   12|   не|

|12     |Милко Митков Перчемлиев             |17         |   2,22|   13|   не|

Кандидат No 19 ПП ГЕРБ

Брой действителни гласове за този кандидат 10217; Брой избрани ОС: 16

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                    | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Николай Златанов Димитров           |5773 (5522)| 753,66|   2|   да|

|2     |Мария Цонева Цонева                 |869       | 113,45|   19|   да|

|3     |Иван Георгиев Гитев                  |241       | 31,46|   13|   да|

|4     |Галин Иванов Иванов                 |224       | 29,24|   6|   да|

|5     |Боян Георгиев Каличков               |177       | 23,11|   5|   да|

|6     |Станислав Димитров Коев             |165       | 21,54|   8|   да|

|7     |Аксения Бориславова Тилева           |157       | 20,50|   3|   да|

|8     |Мехмед Алиев Мехмедов               |153       | 19,97|   27|   да|

|9     |Николай Митков Факиров               |147       | 19,19|   12|   да|

|10     |Борис Петков Кърчев                 |144       | 18,80|   10|   да|

|11     |Радиана Стефанова Стефанова         |138       | 18,02|   4|   да|

|12     |Георги Димов Щерев                   |127       | 16,58|   34|   да|

|13     |Стефка Василева Димитрова-Иванова   |101       | 13,19|   7|   да|

|14     |Генчо Христов Генчев                 |99         | 12,92|   31|   да|

|15     |Стефан Драганов Златев               |98         | 12,79|   22|   да|

|16     |Иван Георгиев Катанов               |97         | 12,66|   18|   да|

|17-жр. |Валентин Петров Кралев               |90         | 11,75|   14|   не|

|18-жр. |Йоана Иванова Цветкова-Комитова     |90         | 11,75|   25|   не|

|19     |Велина Иванова Стойчева             |87         | 11,36|   23|   не|

|20     |Иванка Дончева Шопова               |81         | 10,57|   26|   не|

|21     |Мария Павлова Гинева                |80         | 10,44|   17|   не|

|22     |Димитър Димитров Баяслиев           |77         | 10,05|   9|   не|

|23-жр. |Недка Христова Рашева               |65         |   8,49|   11|   не|

|24-жр. |Ангел Апостолов Бойнов               |65        |   8,49|   37|   не|

|25     |Дечко Георгиев Пейчинов             |64         |   8,36|   20|   не|

|26     |Стефан Мирчев Птичков               |58         |   7,57|   21|   не|

|27     |Георги Николов Видев                 |57         |   7,44|   15|   не|

 

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|28     |Николай Василев Маринов             |50         |   6,53|   16|   не|

|29     |Десислава Неделчева Бозева           |28         |   3,66|   24|   не|

|30     |Христо Димитров Христов             |3         |   0,39|   28|   не|

|31     |Сезай Алиев Велиев                   |28         |   3,66|   29|   не|

|32     |Галина Костова Бонева               |49         |   6,40|   30|   не|

|33     |Никола Петров Джигов                 |39         |   5,09|   32|   не|

|34     |Теодора Дочева Георгиева             |18         |   2,35|   33|   не|

|35     |Даниел Стефанов Цокев               |13         |   1,70|   35|   не|

|36     |Станимир Стефанов Юруков             |49         |   6,40|   36|   не|

 

 

 

 

 

 

Кандидат No 20 "ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК"

Брой действителни гласове за този кандидат 3880; Брой избрани ОС: 6

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Николай Христов Ибушев               |2802 (2609)| 365,80|   1|   да|

|2    |Иван Колев Дочев                     |127       | 16,58|   20|   да|

|3     |Владимир Йорданов Чучумишев         |75         |   9,79|   7|   да|

|4     |Янко Тонев Запрянов                 |71         |   9,27|   2|   да|

|5     |Нанчо Николов Видев                 |62         |   8,09|   9|   да|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|6     |Цветан Тенев Шиков                   |39         |   5,09|   3|   да|

|7     |Драгомир Влаев Петков               |20         |   2,61|   4|   не|

|8     |Красимира Белчева Харизанова         |18         |   2,35|   5|   не|

|9     |Добрин Цветанов Драгнев            |35         |   4,57|   6|   не|

|10     |Мариета Петрова Пепелешкова         |32         |   4,18|   8|   не|

|11     |Ивелин Емилов Недялков               |34         |   4,44|   10|   не|

|12     |Даниела Георгиева Хубенова           |19        |   2,48|   11|   не|

|13     |Красимир Михайлов Дамянов           |42         |   5,48|   12|   не|

|14     |Атанас Петков Бозов                 |21         |   2,74|   13|   не|

|15     |Христо Стоянов Карастойнов           |17         |   2,22|   14|   не|

|16     |Танчо Димитров Михайлов             |51         |   6,66|   15|   не|

|17     |Елена Иванова Гамова                 |13         |   1,70|   16|   не|

|18     |Красимир Андреев Папазов             |30         |   3,92|   17|   не|

|19     |Любомир Койчев Лалев                 |19         |   2,48|   18|   не|

|20     |Мариана Драганова Демирева           |39         |   5,09|   19|   не|

|21     |Петър Кирилов Щирянов               |38         |   4,96|   21|   не|

|22     |Петър Веков Веков                   |12         |   1,57|   22|   не|

|23     |Пламен Костов Стайков               |11         |   1,44|   23|   не|

|24     |Делян Георгиев Тенев                 |13         |   1,70|   24|   не|

|25     |Албена Василева Петрова             |14         |   1,83|   25|   не|

|26     |Георги Добрев Добрев                 |39         |   5,09|   26|   не|

|27     |Петър Василев Кръстев               |19         |   2,48|   27|   не|

|28     |Антония Димитрова Славова           |8         |   1,04|   28|   не|

|29     |Денчо Станев Христов                 |10         |   1,31|   29|   не|

|30     |Павлина Иванова Делчева             |16         |   2,09|   30|   не|

|31     |Петър Димитров Кирев                 |16         |   2,09|   31|   не|

|32     |Апостол Костов Терзиев               |15         |   1,96|   32|   не|

|33     |Билян Тошков Тошков                 |37         |   4,83|   33|   не|

|34     |Станка Иванова Костова              |3         |   0,39|   34|   не|

|35     |Йордан Илиев Игнатов                 |38         |   4,96|   35|   не|

|36     |Любомира Михайлова Абдишева         |16         |   2,09|   36|   не|

|37     |Венко Здравков Юнаков               |9        |   1,17|   37|   не|

Кандидат No 24 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Брой действителни гласове за този кандидат 1113; Брой избрани ОС: 2

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                    | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Владимир Русев Русев                 |471 (409) | 61,49|   1|   да|

|2     |Сунай Реджеп Хаджъ                   |217       | 28,33|   4|   да|

|3     |Николай Цонев Александров           |152       | 19,84|   3|   не|

|4     |Иван Георгиев Лапчев                 |118       | 15,40|   2|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|5     |Слави Петров Славов                 |42         |   5,48|   5|   не|

|6     |Пепа Димитрова Дукова               |19         |   2,48|   6|   не|

|7     |Ангелина Георгиева Александрова-Коста|11         |   1,44|   7|   не|

|8     |Валентин Петров Генчев               |10         |   1,31|   8|   не|

|9     |Дешка Минчева Макелова               |6         |   0,78|   9|   не|

|10     |Ралица Иванова Неделчева            |30         |   3,92|   10|   не|

|11     |Стоян Митев Методиев                 |5         |   0,65|   11|   не|

|12     |Иво Георгиев Иванов                 |4         |   0,52|   12|   не|

|13     |Любомира Петрова Касабова           |3        |   0,39|   13|   не|

|14     |Ивайло Сергеев Тончев               |11         |   1,44|   14|   не|

|15     |Румен Асенов Манолски               |6         |   0,78|   15|   не|

|16     |Ива Иванова Мирчева                 |2         |   0,26|   16|   не|

|17     |Христо Енев Глутников               |3         |   0,39|   17|   не|

|18     |Йорданка Вълкова Иванова             |3         |   0,39|   18|   не|

|19     |Румен Демирев Сомов                 |0          |   0,00|   19|   не|

Кандидат No 26 "БСП лява България"

Брой действителни гласове за този кандидат 3406; Брой избрани ОС: 5

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Николай Стефанов Терзиев             |1874 (1726)| 244,65|   1|   да|

|2     |Петър Славов Митев                   |217       | 28,33|   26|   да|

|3     |Пламен Станимиров Караджов           |132       | 17,23|   24|   да|

|4     |Теодора Ганчева Иванова             |125       | 16,32|   17|   да|

|5     |Донка Димова Симеонова               |116       | 15,14|   8|   да|

|6     |Моника Божидарова Динева             |104       | 13,58|   10|   не|

|7     |Румяна Стоянова Друмева             |89         | 11,62|   15|   не|

|8     |Катя Димитрова Киликчиева           |79         | 10,31|   3|   не|

|9     |Яница Христова Станчева             |58         |   7,57|   2|   не|

|10     |Корнелия Илиева Владева             |57         |   7,44|   7|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                              | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|11     |Александър Димитров Минчев          |48         |   6,27|   4|   не|

|12     |Здравко Първанов Първанов           |31         |   4,05|   5|   не|

|13     |Христо Колев Сулев                   |11         |   1,44|   6|   не|

|14     |Боряна Ангелова Попова               |25         |   3,26|   9|   не|

|15     |Любомир Иванов Кутев                 |48         |   6,27|   11|   не|

|16     |Христомир Нихтянов Нихтянов         |36         |   4,70|   12|   не|

|17     |Мария Димитрова Рабошева             |20         |   2,61|   13|   не|

|18     |Спас Ангелов Момов                   |22         |   2,87|   14|   не|

|19     |Христо Рачев Марков                 |39         |   5,09|   16|   не|

|20     |Анна Пенчева Милева                 |33         |   4,31|   18|   не|

|21     |Мария Стоянова Бресковска-Стоянова   |20         |   2,61|   19|   не|

|22     |Полина Димчева Коларова             |26         |   3,39|   20|   не|

|23     |Гина Тончева Хаджиева                |22         |   2,87|   21|   не|

|24     |Цветан Ганчев Ганев                 |0         |   0,00|   22|   не|

|25     |Радослав Динев Динчев               |28         |   3,66|   23|   не|

|26     |Диана Кънева Гърдева                 |18        |   2,35|   25|   не|

|27     |Продан Генев Бюйлеков               |15         |   1,96|   27|   не|

|28     |Валентина Гинева Лазарова           |30         |   3,92|   28|   не|

|29     |Петя Николова Камбурова             |14         |   1,83|   29|   не|

|30     |Пламен Йорданов Петров               |4         |   0,52|   30|   не|

|31     |Катя Славева Тотева                 |9         |   1,17|   31|   не|

|32     |Гергана Петрова Петкова             |10         |   1,31|   32|   не|

|33     |Наталия Димитрова Игнатова           |10         |   1,31|   33|   не|

|34     |Георги Руменов Грошков               |6         |   0,78|   34|   не|

|35     |Живко Нейчев Славов                 |10         |   1,31|   35|   не|

|36     |Иван Цонев Иванов                   |10         |   1,31|   36|   не|

|37     |Галин Петев Господинов               |10         |   1,31|   37|   не|

Партии с гласове под квотата:

Кандидат No 2 "Никой не харесвам"

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                    |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Минчо Иванов Ковачев                 |279 (273) | 36,42|   1|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                    |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|2     |Мая Иванова Стаменова - Стоянова     |24         |   3,13|   2|   не|

|3     |Титко Денев Бахчеванов              |4         |   0,52|   3|   не|

|4     |Христина Петрова Минчева             |3         |   0,39|   4|   не|

|5     |Вишан Лазаров Вишанов               |3         |   0,39|   5|   не|

|6     |Иван Стоянов Иванов                 |2          |   0,26|   6|   не|

Кандидат No 4 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Гергана Атанасова Атанасова-Янакиева |372 (342) | 48,56|   1|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|2     |Венцислав Николаев Мандевски         |12         |   1,57|   2|   не|

|3     |Дончо Иванов Дончев                 |19         |   2,48|   3|   не|

|4     |Пламена Стоянова Джапунова           |38         |   4,96|   4|   не|

|5     |Таня Иванова Желязкова               |8         |   1,04|   5|   не|

|6     |Стефка Дончева Топалова             |3         |   0,39|   6|   не|

|7     |Радка Иванова Белчева               |6         |   0,78|   7|   не|

|8     |Мирослав Пенев Пенев                |9         |   1,17|   8|   не|

|9     |Даниел Николов Великов               |5         |   0,65|   9|   не|

|10     |Росица Димова Златева               |11         |   1,44|   10|   не|

|11     |Кольо Иванов Николов                 |7          |   0,91|   11|   не|

|12     |Стефан Иванов Караиванов             |3         |   0,39|   12|   не|

|13     |Мариана Иванова Караколева           |7         |   0,91|   13|   не|

Кандидат No 5 БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Ненко Пенчев Ненков                 |88 (84)   | 11,49|   1|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                    |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|2     |Розалия Колева Марова               |4         |   0,52|   2|   не|

|3     |Теньо Тодоров Карачомаков           |0         |   0,00|   3|   не|

|4     |Георги Иванов Василев               |0         |   0,00|   4|   не|

 

 

 

 

Кандидат No 7 НАРОДЕН СЪЮЗ

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |АНТОН ДЕЧЕВ КАРАКОЕВ                 |217 (165) | 28,33|   1|   не|

|2     |ХРИСТО НИКОЛОВ ЛЕСОВ                 |112       | 14,62|   2|   не|

|3     |ГАЛИН МИТКОВ ДИМИТРОВ               |57         |   7,44|   6|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|4     |ПАВЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА           |10         |   1,31|   3|   не|

|5     |ВЕСЕЛИН ЛЮБОМИРОВ ТАСЕВ             |2         |   0,26|   4|   не|

|6     |ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА ПОПОВА           |6         |   0,78|   5|   не|

|7     |ЛАЛКА ДОНЧЕВА ИВАНОВА                |38         |   4,96|   7|   не|

|8     |КРАСИМИР ИВАНОВ ЗАНКОВ               |36         |   4,70|   8|   не|

|9     |МИХАИЛ ЮРИЕВ ГЕРДЖИКОВ               |4         |   0,52|   9|   не|

|10     |ГЕОРГИ ТОШЕВ ТОДОРОВ                 |0        |   0,00|   10|   не|

|11     |ДИНКО ЗЛАТЕВ ДРАГОЕВ                 |6         |   0,78|   11|   не|

|12     |ДАНАИЛ МИЛКОВ БОШНАКОВ               |0         |   0,00|   12|   не|

|13     |КЪНЬО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ             |0         |   0,00|   13|   не|

|14     |МЛАДЕН МИНКОВ МИТЕВ                 |9         |   1,17|   14|   не|

|15     |ГЕОРГИ ЖЕКОВ КЕМАЛОВ                 |1         |   0,13|   15|   не|

|16     |ТОШО ДЕНЕВ ТОДОРОВ                   |0         |   0,00|   16|   не|

|17     |МИЛЕНА НИКОЛОВА ДОНЧЕВА             |3         |   0,39|   17|   не|

|18     |ГЕОРГИ МОМЧИЛОВ ГЕОРГИЕВ             |2         |   0,26|   18|   не|

|19     |МИНКО КЪНЧЕВ КЪНЕВ                   |3         |   0,39|   19|   не|

|20     |ЦОНКА ТОДОРОВА БОСЕВА               |1         |   0,13|   20|   не|

|21     |НИНА КОЙЧЕВА ТАЧЕВА                 |0         |   0,00|   21|   не|

|22     |ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ АЛЕКСАНДРОВ         |6         |   0,78|   22|   не|

|23     |РЕНа ИВАНОВА РАХМАНЛИЕВА             |1         |   0,13|   23|   не|

|24     |СЛАВКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА           |4         |   0,52|   24|   не|

 

 

 

 

 

 

Кандидат No 8 ПП АТАКА

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС  |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Драгомил Иванов Иванов               |376 (338) | 49,09|   1|   не|

 

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|2     |Мирослав Генчев Чочев               |25         |   3,26|   2|   не|

|3     |Деян Николаев Иванчев               |9         |   1,17|   3|   не|

|4     |Златка Иванова Дончева               |6         |   0,78|   4|   не|

|5     |Никола Маринов Милчев               |2         |   0,26|   5|   не|

|6     |Димитър Христов Кънев               |1         |   0,13|   6|   не|

|7     |Господин Вълков Пашов               |4         |   0,52|   7|   не|

|8     |Любомир Станев Симеонов             |43         |   5,61|   8|   не|

|9     |Минчо Господинов Русенов             |0         |   0,00|   9|   не|

Кандидат No 9 ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в  | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Димитър Ралев Ралев                 |74 (64)   |   9,66|   1|   не|

Кандидат No 14 Коалиция "СОЛИДАРНОСТ – ЩИТ"

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                              | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Любен Митков Тонев                   |206 (204) | 26,89|   1|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|2     |Стефан Христов Папазов               |0         |   0,00|   2|   не|

|3     |Мустафа Мустафа Асан                 |0         |   0,00|   3|   не|

|4     |Иван Стоянов Колев                   |2         |   0,26|   4|   не|

|5     |Митко Огнянов Иванов                 |0         |   0,00|   5|   не|

Кандидат No 16 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                    | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Христо Стефанов Инджов               |526 (495) | 68,67|   1|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-  | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|2     |Иван Димитров Дюлгеров               |13         |   1,70|   2|   не|

|3     |Донка Славова Грозева               |6         |   0,78|   3|   не|

|4     |Тинка Кръстева Генчева               |0         |   0,00|   4|   не|

|5     |Пенчо Гунев Бастрев                 |3         |   0,39|   5|   не|

|6     |Кънчо Колев Ганев                   |2         |   0,26|   6|   не|

|7     |Мария Борисова Колева               |12         |   1,57|   7|   не|

|8     |Нено Илиев Бонев                     |11         |   1,44|   8|   не|

Кандидат No 17 ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |         | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Красимир Цанев Цанев                 |166 (155) | 21,67|   1|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|2     |Димитър Стоянов Атанасов             |9         |   1,17|   2|   не|

|3     |Станислава Дончева Тонева           |7         |   0,91|   3|   не|

|4     |Ния Христова Христова               |16         |   2,09|   4|   не|

|5     |Лиляна Петрова Крушева-СТОЙНОВА     |7         |   0,91|   5|   не|

|6     |Снежа Желязкова Александрова-Арнаудов|4         |   0,52|   6|   не|

|7     |Ганчо Петров Петров                 |8         |   1,04|   7|   не|

|8     |Петко Вълчев Петков                 |5         |   0,65|   8|   не|

|9     |Мария Красимирова Пенева             |2         |   0,26|   9|   не|

|10     |Ивелина Иванова Асенова             |22         |   2,87|   10|   не|

|11     |Пламен Илчев Антонов                 |0         |   0,00|   11|   не|

|12     |Нели Сариева Муралиева               |3         |   0,39|   12|   не|

|13     |Натали Гавраилова Бонкина           |9         |   1,17|   13|   не|

|14     |Цанимир Тодоров Стефанов             |25         |   3,26|   14|   не|

|15     |Милена Георгиева Станилова           |0         |   0,00|   15|   не|

|16     |Васил Петров Елховски                |4         |   0,52|   16|   не|

|17     |Мария Младенова Славова             |48         |   6,27|   17|   не|

Кандидат No 18 ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ                 |94 (89)   | 12,27|   1|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|2     |ИЛКО СТОЕВ ГАНЕВ                     |1         |   0,13|   2|   не|

|3     |СТОЙО ПЕЙКОВ СТОЕВ                   |3         |   0,39|   3|   не|

 

 

 

 

Кандидат No 22 "ПАТРИОТИТЕ – ВМРО, НОВА АЛТЕРНАТИВА"

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |ЧАВДАР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ           |535 (407) | 69,84|   1|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|2     |РАДИОН ВАСИЛЕВ ПОПОВ                 |19         |   2,48|   2|   не|

|3     |ГЕОРГИ ЯНЕВ СТОЙКОВ                 |21         |   2,74|   3|   не|

|4     |СТЕЛА КОЙЧЕВА ВАНКОВА               |5         |   0,65|   4|   не|

|5     |ЕМИЛ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ                   |26         |   3,39|   5|   не|

|6     |ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕЕВА               |11         |   1,44|   6|   не|

|7     |АТАНАС НИКОЛОВ БОЕВ                 |6         |   0,78|   7|   не|

|8     |САША СТОЯНОВА ЧУВИТЕВА               |4         |   0,52|   8|   не|

|9     |ЛЮДМИЛ ИВАНОВ МАРКОВ                 |4         |   0,52|   9|   не|

|10     |МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ               |5         |   0,65|   10|   не|

|11     |ПЕТЪР ХРИСТОВ ГАНЧЕВ                 |0         |   0,00|   11|   не|

|12     |КОЛЬО СТОЯНОВ КОЛЕВ                 |1         |   0,13|   12|   не|

|13     |НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ МОНЕВ               |2         |   0,26|   13|   не|

|14     |ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА            |7         |   0,91|   14|   не|

|15     |ТОШКО ТОМОВ БАШКЕХАЙОВ               |2         |   0,26|   15|   не|

|16     |СТОЯНКА СТАНЕВА МИНЧЕВА             |1         |   0,13|   16|   не|

|17     |КЪНЧО ТОДОРОВ ХРИСТОВ               |13        |   1,70|   17|   не|

Кандидат No 23 Национално движение за права и свободи

   СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |АЙЛЯ ОСМАНОВА БЮЛБЮЛОВА             |38 (37)   |   4,96|   1|   не|

|2     |АЛИШ АХМЕД АСАН                     |2         |   0,26|   2|   не|

|3     |ТАНЯ АТАНАСОВА ЗОНГУРОВА             |0         |   0,00|   3|   не|

|4     |КАДИР НАЗИМ МУРАД                   |0         |   0,00|   4|   не|

|5     |АЙДЖАН МАХМУД ТАБАКОВА               |0         |   0,00|   5|   не|

|6     |МЕХМЕД УЛМИЕВ ЧАУШЕВ                 |1         |   0,13|   6|   не|

Кандидат No 25 ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |      | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Анета Христова Белчева               |71 (70)   |   9,27|   1|    не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|2     |Пепа Кралева Петрова                 |0         |   0,00|   2|   не|

|3    |Антон Дечков Антонов                 |8         |   1,04|   3|   не|

Кандидат No 27 "ЕДИНСТВО ЗА ОБЩЕСТВЕНА СПРАВЕДЛИВОСТ"

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                    | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Стойчо Христов Чичеков               |114 (108) | 14,88|   1|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                     |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|2     |Митко Ангелов Тодоров               |28         |   3,66|   2|   не|

|3     |Костадин Николов Марков             |16         |   2,09|   3|   не|

|4     |Валентин Обиграфов Даскалов         |10         |   1,31|   4|   не|

|5     |Недялко Розалинов Терзиев           |3         |   0,39|   5|   не|

|6     |Елеянка Славова Стоянова             |2         |   0,26|   6|   не|

|7     |Александър Василев Василев          |3         |   0,39|   7|   не|

|8     |Стефка Колева Драголова             |2         |   0,26|   8|   не|

|9     |Андрей Младенов Касев               |1         |   0,13|   9|   не|

|10     |Десислав Александров Тихомиров       |11        |   1,44|   10|   не|

|11     |Ангел Костадинов Гочев               |3         |   0,39|   11|   не|

|12     |Стойчо Димитров Ненов               |0         |   0,00|   12|   не|

Кандидат No 28 Движение 21

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                    |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|1     |Доротея Йорданова Христова           |154 (130) | 20,10|   1|   не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------

| Номер |                                     | Префе-   | % от |Номер|Избран|

| по   | Имена                               | ренции   |       | в   | за   |

| ред   |                                    |           | ОИК |лист.| ОС   |

--------------------------------------------------------------------------------

|2     |Васил Иванов Белев                   |30         |   3,92|   2|   не|

|3     |Стилияна Николаева Кирева           |30         |   3,92|   3|   не|

|4     |Атанас Цветанов Атанасов             |17         |   2,22|   4|   не|

|5     |Петя Георгиева Бончева               |12         |   1,57|   5|   не|

|6     |Тодор Иванов Тодоров                |9         |   1,17|   6|   не|

|7     |Антония Георгиева Топалова           |5         |   0,65|   7|   не|

|8     |Иван Минчев Кирев                   |25         |   3,26|   8|   не|

|9     |Станимир Христов Малешков           |11        |   1,44|   9|   не|

|10     |Христо Стоянов Бинев                 |5         |   0,65|   10|   не|

 

 

Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от обявяването му пред Административен съд Стара Загора

Председател: Димитринка Маркова Петрунова

Секретар: Адриана Николова Тенева

* Публикувано на 29.10.2015 в 16:04 часа

Свързани решения:

408/20.11.2015

409/28.11.2015

410/08.02.2016

411/16.03.2016

412/07.04.2017

413/11.04.2017

414/12.04.2017

415/19.12.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 415 / 19.12.2017

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на избран общински съветник – Николай Стефанов Терзиев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата на БСП лява България кандидат – Румяна Стоянова Друмева.

 • № 414 / 12.04.2017

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на избран общински съветник – Халил Реджепов Летифов и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата на Движение за права и свободи – ДПС кандидат – Борислав Александров Асенов

 • № 413 / 11.04.2017

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на избран общински съветник – Донка Димова Симеонова и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата на МК „БСП лява България“ кандидат – Моника Божидарова Динева

всички решения