Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 256
Казанлък, 17.02.2021

ОТНОСНО: Преразглеждане на постъпил Доклад с Вх. № 34-00-57/31.12.2019 г. от ПК за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт при общински съвет Казанлък, съдържащ данни за несъвместимост на Кмет на Кметство, съгласно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени с Решение № 57/11.02.2020 год. по адм.дело № 68/2020 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Председателят на Общинска избирателна комисия Казанлък докладва, че с Решение № 57/11.02.2020 год. по Адм.дело № 68/2020 год. по описа на Административен съд Стара Загора, потвърдено с Решение № 1413/03.02.2021 год. по Адм.дело № 3097/2020 год. по описа на ВАС е отменено по жалба на ПП „ВМРО – Българско Национално Движение“ е Решение № 252 от 15.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Казанлък за отхвърляне на предсрочно прекратяване на пълномощията на Кенан Саид, като кмет на кметство с. Копринка и е върната преписката на ОИК - Казанлък за ново произнасяне, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на материалния закон.

Съгласно цитираните решения в случая се установява, че Кенан Саид не е изпълнил и трите изисквания на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА. Кенан Саид не е предприел в срок необходимите действия за прекратяване на дейността си като търговец. Също така не е изпълнил и другите две изисквания на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА – не е уведомил писмено за предприетите действия председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия за предприемане на действия по прекратяване на дейността като ЕТ. Тъй като законовите изисквания по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА са кумулативни, неизпълнението само на едно от тях е достатъчно да се приеме, че Кенан Саид в качеството си на избран за кмет на кметство на с. Копринка не е изпълнил изискванията на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА – обстоятелство което води до неблагоприятен за лицето резултат. В този смисъл е и решение № 13/24.09.2020 г. по к. д. № 5/2020 г. на Конституционния съд на Република България. Без правно значение е обстоятелството дали лицето извършва реално търговска дейност. Затова са налице предпоставките на чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета, както правилно е приел и първоинстанционният съд.

След като разгледа всички относими документи и след проведена дискусия с изложени аргументи, ОИК Казанлък проведе гласуване, при което „ЗА“ предсрочно прекратяване на пълномощията на Кенан Шакир Саид като Кмет на кметство с.Копринка 10 от членовете на комисията (Здравко Балевски, Николай Господинов, Таня Димитрова, Йорданка Арнаудова, Петър Иванов, , Мариана Стойнева, Милена Кацарова, Ваня Андреева, Спас Спасов и Любомир Денков) „ПРОТИВ“ предсрочно прекратяване на пълномощията на Кенан Шакир Саид като Кмет на кметство с.Копринка гласуваха 2 от членовете на комисията (Петко Петков, Тюркян Салиева)

С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, чл. 85, ал. 5 от ИК, Чл. 42, ал. 4, чл. 42, ал. 1 , т. 5 и чл.41, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 57/11.02.2020 год. по Адм.дело № 68/2020 год. по описа на Административен съд Стара Загора, потвърдено с Решение № 1413/03.02.2021 год. по Адм.дело № 3097/2020 год. по описа на ВАС и Протокол №67/17.02.2021 год., Общинска избирателна комисия Казанлък взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 256

 

 1. Прекратява предсрочно пълномощията на Кенан Шакир Саид като Кмет на кметство с.Копринка.
 2. Обезсилва Удостоверение № 12/05.11.2019 год. на Кенан Шакир Саид, като Кмет на кметство с.Копринка.

Решението на Общинска избирателна комисия Казанлък подлежи на обжалване пред Административен съд Стара Загора в седемдневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от ИК.

Препис от решение да се изпрати на Централната избирателна комисия и на Председателя на Общински съвет Казанлък в тридневен срок от влизането му в сила.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 17.02.2021 в 19:04 часа

Свързани решения:

252/15.01.2020

257/25.02.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 262 / 25.07.2023

  относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК

 • № 261 / 01.08.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 260 / 19.05.2021

  относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №80/05.03.2021 год. по адм.дело №114/2021 год. по описа на Административен съд Стара Загора, Административно дело № 4099/2021 год. по описа на ВАС на РБ.

всички решения