Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 253
Казанлък, 31.01.2020

ОТНОСНО: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №252/15.01.2020 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

Председателят докладва, че в Общинска избирателна комисия Казанлък е постъпила жалба с Вх. № 34-00-57#9/22.01.2020 г. от ВМРО – Българско национално движение, против Решение №252/15.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Казанлък, с което е прието решение за отхвърляне за предсрочното прекратяване на пълномощията на Кенан Шакир Саид като Кмет на кметство с.Копринка.

 С жалбата по същество се иска от съда да отмени решението на ОИК Казанлък и да се реши спора по същество, като прекрати предсрочно пълномощията на Кенан Шакир Саид, като избран кмет на кметство с.Копринка или да се върне преписката на ОИК Казанлък със Задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

 

Предвид изложеното, Общинска избирателна комисия Казанлък следва да  приеме общо становище по подадената жалба  и да определи лице, което да я представлява в производството по оспорване на цитирания по-горе акт в съответствие със становището на комисията.

Председателят на комисията предложи ОИК Казанлък да оспори изцяло жалба с Вх. 34-00-57#9/22.01.2020 г. от ВМРО – Българско национално движение, против Решение №252/15.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия - Казанлък.

В съответствие с чл. 76, ал. 2 от ИК се направи предложение Общинската избирателна комисия, в производството по оспореното решение да се представлява от своя председател Здравко Балевски, а в отделни случаи, когато той е възпрепятстван - от определен с настоящото решение заместник-председател – Николай Господинов. И двамата определени представители притежаван необходимото образование и правоспособност.

Премина се в режим на поименно гласуване на предложения проект за решение.

„За“ приемане на решението гласуваха 6 от членовете на комисията (Здравко Балевски, Николай Господинов, Мариана Стойнева,  Йорданка Арнаудова, Петър Иванов, Петко Петков,).

„Против“ приемане на решението – (Любомир Денков, Ваня Андреева, Милена Кацарова, Таня Димитрова, Спас Спасов).

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс,   Общинска избирателна комисия Казанлък взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 253

 

 1. Приема решение за отхвърляне.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 31.01.2020 в 17:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 258 / 01.03.2021

  относно: Разглеждане на постъпило писмо от 25.02.2021 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Общински съветник за предсрочно прекратяване на пълномощията му.

 • № 257 / 25.02.2021

  относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №256/17.02.2021 год. на ОИК Казанлък Административно дело № 114/2020 год. по описа на АС Стара Загора и приемане на решение за процесуално представителство.

 • № 256 / 17.02.2021

  относно: Преразглеждане на постъпил Доклад с Вх. № 34-00-57/31.12.2019 г. от ПК за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт при общински съвет Казанлък, съдържащ данни за несъвместимост на Кмет на Кметство, съгласно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени с Решение № 57/11.02.2020 год. по адм.дело № 68/2020 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

всички решения