Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 251
Казанлък, 08.01.2020

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило писмо от 06.01.2020 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Ахмед Абдула Мехмед за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

В Общинска избирателна комисия Казанлък е постъпило Писмо с Вх. № 43-00-3/06.01.2020 г. от Председателя на Общински съвет Казанлък – Николай Златанов, с което уведомява Комисията, че в деловодството на общински съвет е депозирано Заявление с Вх. № 156/06.01.2020 г. от Ахмед Абдула Мехмед, в качеството му на общински съветник от листата на ПП „Движение за права и свободи“, мандат 2019 – 2023, с молба за предсрочно прекратяване на пълномощията му на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Към заявлението е приложен Трудов договор №3/03.01.2020

Общинска избирателна комисия Казанлък, след като разгледа постъпилото Писмо с Вх. № 43-00-3/06.01.2020  г. и приложеното към него Заявление с Вх. 156/06.01.2020  г., установи, че е подадено заявление за предсрочното прекратяване на пълномощията на общинския съветник, поради назначаването му за заместник-кмет, което намира законово си основание в чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА.

Съгласно чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 4, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. В настоящия случай, следващият в листата на ПП „Движение за права и свободи“, е кандидатът Юзеир Али Кенан с ЕГН: хххххххххх.

Предвид изложеното, Общинска избирателна комисия Казанлък следва да  прекрати предсрочно пълномощията на Ахмед Абдула Мехмед, като общински съветник и да обяви за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „Движение за права и свободи“, Юзеир Али Кенан.

Издаденото Удостоверение за избран общински съветник № 3/05.11.2019 г. на Ахмед Абдула Мехмед да бъде анулирано и да бъде издадено ново такова на  Юзеир Али Кенан.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс,   чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4, чл.30 ал. 5 от ЗМСМА и Решение № 220/28.10.2019 г., Общинска избирателна комисия Казанлък взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 251

 

 1. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на общинския съветник от листата на ПП „Движение за права и свободи“ Ахмед Абдула Мехмед, ЕГН хххххххххх, поради назначаването му за заместник-кмет.

 

 1. Анулира Удостоверение за избран общински съветник № 3/05.11.2019 г. на ОИК Казанлък.

 

 1. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващият кандидат от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ – Юзеир Али Кенан с ЕГН: хххххххххх.

 

 1. Да бъде издадено Удостоверение за избран общински съветник на Юзеир Али Кенан с ЕГН: хххххххххх.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Казанлък подлежи на обжалване пред Административен съд Стара Загора в седемдневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от ИК.

 

Препис от решение да се изпрати на Председателя на Общински съвет Казанлък в тридневен срок от издаването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 08.01.2020 в 17:23 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 255 / 26.02.2020

  относно: Приемане на писмено становище по Жалба на Кенан Шакир Саид – Кмет на кметство с.Копринка против Решение №57/11.02.2020 год. по Административно дело № 68/2020 год. на АС Стара Загора.

 • № 254 / 26.02.2020

  относно: Приемане на писмено становище по Решение №57/11.02.2020 год. по Административно дело № 68/2020 год. на АС Стара Загора.

 • № 253 / 31.01.2020

  относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №252/15.01.2020 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

всички решения