Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 244
Казанлък, 04.11.2019

ОТНОСНО: Поправка на допусната явна фактическа грешка в Решение № 243/03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък

Председателят на Комисията докладва, че е допусната явна фактическа грешка в Решение № 243/03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък относно обявяване на избран кмет на Кметство Шейново. В диспозитива на решението неправилно е посочено, че избраният кмет на Кметство Шейново – Петя Борисова Лейкова, е издигната от ПП ГЕРБ, вместо правилното - издигната от ПП Възраждане.

 

            Предвид изложеното дотук, Общинска избирателна комисия Казанлък, счита че следва да бъде извършена поправка на допусната явна фактическа грешка и на основание чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс, взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 244

 

            ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Решение № 243/03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък, като в диспозитива на решението вместо думите „…издигната от ПП ГЕРБ“, ДА СЕ ЧЕТЕ „…издигната от ПП Възраждане“.

 

  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Стара Загора в 7-дневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 14.11.2019 в 13:22 часа

Свързани решения:

243/03.11.2019

Календар

Решения

  • № 248 / 12.12.2019

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с Вх. № 34-00-51/10.12.2019 г. от Атанас Петков Бозов със заявен отказ от избирането му за общински съветник.

  • № 247 / 06.12.2019

    относно: Разглеждане на постъпило писмо от 04.12.2019 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Драгомир Влаев Петков относно предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 246 / 17.11.2019

    относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №241/03.11.2019 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

всички решения