Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 234
Казанлък, 03.11.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпила Жалба от Радиана Стефанова Стефанова организационен секретар на ПП ГЕРБ с твърдения за извършване в с. Дунавци на незаконна агитация в изборния ден в полза на кандидата за кмет Боряна Минчева.

В Общинска избирателна комисия Казанлък постъпила Жалба с вх. № 258/ 03.11.2019 г. с твърдения за извършване в с. Дунавци на незаконна агитация в изборния ден в полза на кандидата за кмет Боряна Минчева. В жалбата е посочено, че в сградата, находяща се в селото, на ул. “Искра“ № 24, която се намира на около 50-100 метра от избирателната секция е отворено помещение-магазин, който от началото на тази година е бил затворен. В помещението и в района между него и избирателната секция се събират хора и се води агитация.

            В хода на проверката беше извършено посещение на с. Дунавци от Здравко Балевски – председател на ОИК-Казанлък и Милена Кацарова – член на комисията.

            Установи се, че на територията на с. Дунавци, в помещение на ул.“Искра“ № 24, има разлепени агитационни материали, но същото помещение е на разстояние на повече от 50 метра от избирателната секция. Не се установиха лица, които да извършват агитация в изборния ден.

           

            На основание на чл.85, ал.4, във връзка с чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Казанлък, взе следното:

 

            РЕШЕНИЕ № 234

 

            Приема Жалба с вх.№ 258/ 03.11.2019 г. от Радиана Стефанова Стефанова - организационен секретар на ПП ГЕРБ за сведение.

 

            Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 03.11.2019 в 11:55 часа

Календар

Решения

  • № 253 / 31.01.2020

    относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №252/15.01.2020 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

  • № 252 / 15.01.2020

    относно: Разглеждане сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на Кмет на Кметство с.Копринка.

  • № 251 / 08.01.2020

    относно: Разглеждане на постъпило писмо от 06.01.2020 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Ахмед Абдула Мехмед за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения