Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 233
Казанлък, 03.11.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило предложение за промяна в съставите на СИК № 064 и СИК № 078 от ПК ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ във връзка с произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Казанлък постъпи информация, че в секции №64 и №78 не са се явили по един член от СИК от квотата на ПП ВОЛЯ. След консултации с представители на политическата партия се установи, че няма да предлагат нови членове за тези секции. Съгласно Методически указания на ЦИК, приети с Решение №1112-МИ от 16.09.2019 год. Когато мястото в СИК/ПСИК остане незаето, поради неявяване и съответната партия или коалиция не предложи нов член на негово място, съставът на СИК/ПСИК се попълва с предложени от други партии или коалиции лица. С цел спазване изискването на чл.92, ал.3 от ИК за липса на мнозинство на дадена партия или коалиция в съответната СИК и с оглед обстоятелството, че в тези две секции, няма кандидати от ПК ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ, комисията прие Предложение с Вх. № 257/03.11.2019 г. от Чавдар Ангелов, представляваща ПК ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ, относно промяна в съставите на СИК № 064 и СИК № 078 във връзка с произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г. В предложението изрично са упоменати новите членове на СИК № 064 и СИК № 078 от квотата на партията, заедно с необходимите данни.

 

            На основание на чл.85, ал.4, във връзка с чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 120 от 28.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък, взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 233

 

            Приема направеното Предложение с Вх. № 257/03.11.2019 г. от ПК ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ относно промени в съставите на СИК № 064 и СИК № 078 при произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г.            

 

            Назначава предложените от ПК ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ членове на СИК № 064 и СИК № 078.

 

            На новоназначените членове на СИК № 064 и СИК № 078 от ПК ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ да се издадат съответните удостоверения.

 

            Да се анулират издадените към момента удостоверения.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 03.11.2019 в 07:28 часа

Календар

Решения

  • № 242 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСЕНОВО

  • № 241 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ОВОЩНИК

  • № 240 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО КРЪН

всички решения