Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 233
Казанлък, 03.11.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило предложение за промяна в съставите на СИК № 064 и СИК № 078 от ПК ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ във връзка с произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Казанлък постъпи информация, че в секции №64 и №78 не са се явили по един член от СИК от квотата на ПП ВОЛЯ. След консултации с представители на политическата партия се установи, че няма да предлагат нови членове за тези секции. Съгласно Методически указания на ЦИК, приети с Решение №1112-МИ от 16.09.2019 год. Когато мястото в СИК/ПСИК остане незаето, поради неявяване и съответната партия или коалиция не предложи нов член на негово място, съставът на СИК/ПСИК се попълва с предложени от други партии или коалиции лица. С цел спазване изискването на чл.92, ал.3 от ИК за липса на мнозинство на дадена партия или коалиция в съответната СИК и с оглед обстоятелството, че в тези две секции, няма кандидати от ПК ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ, комисията прие Предложение с Вх. № 257/03.11.2019 г. от Чавдар Ангелов, представляваща ПК ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ, относно промяна в съставите на СИК № 064 и СИК № 078 във връзка с произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г. В предложението изрично са упоменати новите членове на СИК № 064 и СИК № 078 от квотата на партията, заедно с необходимите данни.

 

            На основание на чл.85, ал.4, във връзка с чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 120 от 28.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък, взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 233

 

            Приема направеното Предложение с Вх. № 257/03.11.2019 г. от ПК ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ относно промени в съставите на СИК № 064 и СИК № 078 при произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г.            

 

            Назначава предложените от ПК ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ членове на СИК № 064 и СИК № 078.

 

            На новоназначените членове на СИК № 064 и СИК № 078 от ПК ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ да се издадат съответните удостоверения.

 

            Да се анулират издадените към момента удостоверения.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 03.11.2019 в 07:28 часа

Календар

Решения

  • № 253 / 31.01.2020

    относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №252/15.01.2020 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

  • № 252 / 15.01.2020

    относно: Разглеждане сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на Кмет на Кметство с.Копринка.

  • № 251 / 08.01.2020

    относно: Разглеждане на постъпило писмо от 06.01.2020 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Ахмед Абдула Мехмед за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения