Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 232
Казанлък, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа за изборите за кметове на кметства на 03.11.2019 г. в Община Казанлък.

Постъпило е заявление от представляващия ПП „Възраждане“ за регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство с. Шейново (Приложение № 73-МИ) в изборите за кметове на кметства на 03.11.2019 г. в Община Казанлък. Към заявлението са приложени декларации (Приложение № 75-МИ) от лицата, заявени като застъпници, както и списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и ЕГН на предложените застъпници.

            На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, т.18, чл. 117, ал.1, 3 и 4 и 118, ал.2 от ИК, Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК, ОИК Казанлък

 

Р Е Ш И:

            Регистрира двама застъпника на кандидатска листа на ПП Възраждане в изборите за кметове на кметства на 03.11.2019 г. в Община Казанлък.

            На регистрираните застъпници да се издаде удостоверение.

            Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

За секретар: Милена Колева Кацарова

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:12 часа

Календар

Решения

  • № 242 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСЕНОВО

  • № 241 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ОВОЩНИК

  • № 240 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО КРЪН

всички решения