Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 232
Казанлък, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа за изборите за кметове на кметства на 03.11.2019 г. в Община Казанлък.

Постъпило е заявление от представляващия ПП „Възраждане“ за регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство с. Шейново (Приложение № 73-МИ) в изборите за кметове на кметства на 03.11.2019 г. в Община Казанлък. Към заявлението са приложени декларации (Приложение № 75-МИ) от лицата, заявени като застъпници, както и списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и ЕГН на предложените застъпници.

            На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, т.18, чл. 117, ал.1, 3 и 4 и 118, ал.2 от ИК, Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК, ОИК Казанлък

 

Р Е Ш И:

            Регистрира двама застъпника на кандидатска листа на ПП Възраждане в изборите за кметове на кметства на 03.11.2019 г. в Община Казанлък.

            На регистрираните застъпници да се издаде удостоверение.

            Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

За секретар: Милена Колева Кацарова

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:12 часа

Календар

Решения

  • № 253 / 31.01.2020

    относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №252/15.01.2020 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

  • № 252 / 15.01.2020

    относно: Разглеждане сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на Кмет на Кметство с.Копринка.

  • № 251 / 08.01.2020

    относно: Разглеждане на постъпило писмо от 06.01.2020 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Ахмед Абдула Мехмед за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения