Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 231
Казанлък, 01.11.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ във връзка с произвеждането на втори тур на местните избори на 3 ноември 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Казанлък, под Вх. № 255/01.11.2019 г., е постъпил Списък на нови упълномощени представители на кандидатската листа на ПП ГЕРБ по реда на чл.124, ал.6 от Изборния кодекс във връзка с произвеждането на втори тур на местните избори на 3 ноември 2019 г. Списъкът следва да бъде публикуван на интернет страницата на Комисията на основание чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс.

 

На основание на чл.87, ал.1, т.34 във връзка с чл.124, ал.6 от Изборния кодекс,  Решение № 1080-МИ от 12 октомври 2019 г. на Централната избирателна комисия и Решение № 167 от 24 октомври 2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък, се взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 231

 

Публикува на интернет страницата на Комисията, секция „Регистри“, Списък на упълномощени представители на кандидатската листа на ПП ГЕРБ във връзка с  произвеждането на втори тур на местните избори на 3 ноември 2019 г.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:26 часа

Календар

Решения

  • № 253 / 31.01.2020

    относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №252/15.01.2020 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

  • № 252 / 15.01.2020

    относно: Разглеждане сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на Кмет на Кметство с.Копринка.

  • № 251 / 08.01.2020

    относно: Разглеждане на постъпило писмо от 06.01.2020 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Ахмед Абдула Мехмед за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения