Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 228
Казанлък, 01.11.2019

ОТНОСНО: Допълване на диспозитивите на Решения № 205, 207, 208, 209, 210, 212, 217, 218, 219, 220 и 221 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък.

Председателят на Комисията докладва, че е постъпило Писмо с Изх. № МИ-15-1327/31.10.2019 г. от Централната избирателна комисия, с указание за допълване на диспозитива на постановените решения относно определянето на резултатите от гласуването за кметове и за общински съветници съгласно разпоредбата на чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс, като се посочи органът, пред който решенията подлежал на обжалване и срока. Решенията на Общинска избирателна комисия Казанлък, на които следва да бъде допълнен диспозитива са: № 205, № 207, № 208, № 209, № 210, № 212, № 217, № 218, № 219, № 220 и № 221 от 28.10.2019 г.

           

            С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Писмо с Изх. № МИ-15-1327/31.10.2019 г. на Централната избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Казанлък взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 228

 

            ДОПЪЛВА диспозитива на постановените Решения № 205, № 207, № 208, № 209, № 210, № 212, № 217, № 218, № 219, № 220 и № 221 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък съгласно чл. 459, ал. от Изборния кодекс, а именно:

„Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Стара Загора в 7-дневен срок от обявяването му.“

 

            Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 253 / 31.01.2020

    относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №252/15.01.2020 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

  • № 252 / 15.01.2020

    относно: Разглеждане сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на Кмет на Кметство с.Копринка.

  • № 251 / 08.01.2020

    относно: Разглеждане на постъпило писмо от 06.01.2020 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Ахмед Абдула Мехмед за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения