Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 228
Казанлък, 01.11.2019

ОТНОСНО: Допълване на диспозитивите на Решения № 205, 207, 208, 209, 210, 212, 217, 218, 219, 220 и 221 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък.

Председателят на Комисията докладва, че е постъпило Писмо с Изх. № МИ-15-1327/31.10.2019 г. от Централната избирателна комисия, с указание за допълване на диспозитива на постановените решения относно определянето на резултатите от гласуването за кметове и за общински съветници съгласно разпоредбата на чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс, като се посочи органът, пред който решенията подлежал на обжалване и срока. Решенията на Общинска избирателна комисия Казанлък, на които следва да бъде допълнен диспозитива са: № 205, № 207, № 208, № 209, № 210, № 212, № 217, № 218, № 219, № 220 и № 221 от 28.10.2019 г.

           

            С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Писмо с Изх. № МИ-15-1327/31.10.2019 г. на Централната избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Казанлък взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 228

 

            ДОПЪЛВА диспозитива на постановените Решения № 205, № 207, № 208, № 209, № 210, № 212, № 217, № 218, № 219, № 220 и № 221 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък съгласно чл. 459, ал. от Изборния кодекс, а именно:

„Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Стара Загора в 7-дневен срок от обявяването му.“

 

            Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 242 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСЕНОВО

  • № 241 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ОВОЩНИК

  • № 240 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО КРЪН

всички решения