Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 227
Казанлък, 01.11.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило предложение за промяна в съставите на СИК № 071 и СИК № 073 от квотата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ във връзка с произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Казанлък е постъпило Предложение с Вх. № 251/31.10.2019 г. от д-р Чавдар Костадинов Ангелов, пълномощник на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“, относно промяна в съставите на СИК № 071 и СИК № 073 от квотата на коалицията във връзка с произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г. В предложението изрично са упоменати новите членове на СИК № 071 и СИК № 073 от квотата на коалицията, заедно с необходимите данни.

 

            На основание на чл.85, ал.4, във връзка с чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 120 от 28.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък, взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 227

 

            Приема направеното Предложение с Вх. № 251/31.10.2019 г. от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ относно промени в съставите на СИК № 071 и СИК № 073 от квотата на  коалицията във връзка с произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г.            

 

            Назначава предложените от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ членове на СИК № 071 и СИК № 073.

 

            На новоназначените членове на СИК № 071 и СИК № 073 от квотата коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ да се издадат съответните удостоверения.

 

            Да се анулират издадените към момента удостоверения.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 242 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСЕНОВО

  • № 241 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ОВОЩНИК

  • № 240 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО КРЪН

всички решения