Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 226
Казанлък, 01.11.2019

ОТНОСНО: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Казанлък, които заедно със служители на общинска администрация ще предадат на СИК избирателния списък, бюлетини, печат и останалите изборни книжа за произвеждане на втори тур изборите на 3 ноември 2019 г. по направления.

В Общинска избирателна комисия Казанлък, под Вх. № 250/30.10.2019 г., е постъпило писмо от Община Казанлък, съгласно което Общинска избирателна комисия Казанлък следва да определи членове от своя състав, които заедно с представители на общинска администрация ще предадат на СИК избирателния списък, бюлетини, печат и останалите изборни книжа за произвеждане на втори тур изборите на 3 ноември 2019 г. по направления.

 

            Към писмото е приложен График за раздаване на изборните книжа на СИК на територията на община Казанлък на 2 ноември 2019 г.

 

            На основание на чл.87, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Казанлък взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 226

 

            Определя следните членове от своя състав, които заедно с представители на общинска администрация ще предават на СИК избирателния списък, бюлетини, печат и останалите изборни книжа на СИК на територията на община Казанлък на 2 ноември 2019 г., както следва:

 

I.СИК в населените места:

 

I-во направление: Казанлък – Дунавци – Копринка – Овощник – Казанлък (секции 062; 059, 060 и 061; 077 и 078) общо 6 секции. Член на ОИК Казанлък – Мариана Стойнева.

 

II-ро направление: Казанлък – Енина – Крън – Шейново – Ясеново – Казанлък (секции 072 и 073; 069, 070 и 071; 066 и 067; 064) общо 8 секции. Член на ОИК Казанлък – Здравко Балевски.

 

             Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:22 часа

Календар

Решения

  • № 242 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСЕНОВО

  • № 241 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ОВОЩНИК

  • № 240 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО КРЪН

всички решения