Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 226
Казанлък, 01.11.2019

ОТНОСНО: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Казанлък, които заедно със служители на общинска администрация ще предадат на СИК избирателния списък, бюлетини, печат и останалите изборни книжа за произвеждане на втори тур изборите на 3 ноември 2019 г. по направления.

В Общинска избирателна комисия Казанлък, под Вх. № 250/30.10.2019 г., е постъпило писмо от Община Казанлък, съгласно което Общинска избирателна комисия Казанлък следва да определи членове от своя състав, които заедно с представители на общинска администрация ще предадат на СИК избирателния списък, бюлетини, печат и останалите изборни книжа за произвеждане на втори тур изборите на 3 ноември 2019 г. по направления.

 

            Към писмото е приложен График за раздаване на изборните книжа на СИК на територията на община Казанлък на 2 ноември 2019 г.

 

            На основание на чл.87, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Казанлък взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 226

 

            Определя следните членове от своя състав, които заедно с представители на общинска администрация ще предават на СИК избирателния списък, бюлетини, печат и останалите изборни книжа на СИК на територията на община Казанлък на 2 ноември 2019 г., както следва:

 

I.СИК в населените места:

 

I-во направление: Казанлък – Дунавци – Копринка – Овощник – Казанлък (секции 062; 059, 060 и 061; 077 и 078) общо 6 секции. Член на ОИК Казанлък – Мариана Стойнева.

 

II-ро направление: Казанлък – Енина – Крън – Шейново – Ясеново – Казанлък (секции 072 и 073; 069, 070 и 071; 066 и 067; 064) общо 8 секции. Член на ОИК Казанлък – Здравко Балевски.

 

             Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:22 часа

Календар

Решения

  • № 253 / 31.01.2020

    относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №252/15.01.2020 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

  • № 252 / 15.01.2020

    относно: Разглеждане сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на Кмет на Кметство с.Копринка.

  • № 251 / 08.01.2020

    относно: Разглеждане на постъпило писмо от 06.01.2020 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Ахмед Абдула Мехмед за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения