Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 225
Казанлък, 01.11.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило предложение за промяна в съставите на СИК № 062 и СИК № 077 от квотата на ПП ГЕРБ във връзка с произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Казанлък е постъпило Предложение с Вх. № 247/31.10.2019 г. от Радиана Стефанова, представляваща ПП ГЕРБ, относно промяна в съставите на СИК № 062 и СИК № 077 от квотата на пaртията във връзка с произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г. В предложението изрично са упоменати новите членове на СИК № 062 и СИК № 077 от квотата на партията, заедно с необходимите данни.

 

            На основание на чл.85, ал.4, във връзка с чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 120 от 28.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък, взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 225

 

            Приема направеното Предложение с Вх. № 247/31.10.2019 г. от ПП ГЕРБ относно промени в съставите на СИК № 062 и СИК № 077 от квотата на  партията във връзка с произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г.            

 

            Назначава предложените от ПП ГЕРБ членове на СИК № 062 и СИК № 077.

 

            На новоназначените членове на СИК № 062 и СИК № 077 от квотата ПП ГЕРБ да се издадат съответните удостоверения.

 

            Да се анулират издадените към момента удостоверения.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 253 / 31.01.2020

    относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №252/15.01.2020 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

  • № 252 / 15.01.2020

    относно: Разглеждане сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на Кмет на Кметство с.Копринка.

  • № 251 / 08.01.2020

    относно: Разглеждане на постъпило писмо от 06.01.2020 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Ахмед Абдула Мехмед за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения