Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 259
Казанлък, 16.04.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило писмо от 13.04.2021 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Общински съветник за предсрочно прекратяване на пълномощията му.

В Общинска избирателна комисия Казанлък е постъпило Писмо с Вх. № 37-01-3/13.04.2021 г. от Председателя на Общински съвет Казанлък – Николай Златанов, с което уведомява Комисията, че в деловодството на общински съвет е депозирано Заявление с Вх. № ОС-1013/13.04.2021 г. от Илиана Петкова Жекова, в качеството й на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, мандат 2019 – 2023, с молба за предсрочно прекратяване на пълномощията й на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Общинска избирателна комисия Казанлък, след като разгледа постъпилото Писмо и приложеното към него Заявление, установи, че е подадено заявление за предсрочното прекратяване на пълномощията на общинския съветник, поради подаване на оставка.

Съгласно чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, в тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 4, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. В настоящия случай, следващият в листата на ПП ГЕРБ, е кандидатът Антим Пламенов Паральов с ЕГН: хххххххххх.

Предвид изложеното, Общинска избирателна комисия Казанлък следва да  прекрати предсрочно пълномощията на Илиана Петкова Жекова, като общински съветник и да обяви за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ, Антим Пламенов Паральов с ЕГН: хххххххххх.

Издаденото Удостоверение за избран общински съветник № 18/05.11.2019 г. на Илиана Петкова Жекова да бъде анулирано и да бъде издадено ново такова на Антим Пламенов Паральов.

Председателят на Комисията предостави възможност за мнения, предложения и възражения. Такива не са направени.

Премина се в режим на поименно гласуване на предложения проект за решение.

„За“ приемане на решението гласуваха 12 от членовете на комисията (Здравко Балевски, Николай Господинов, Таня Димитрова, Мариана Стойнева, Тюркян Салиева, Йорданка Арнаудова, Петър Иванов, Милена Кацарова, Петко Петков, Ваня Андреева, Любомир Денков и Спас Спасов).

„Против“ приемане на решението – няма.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс,   чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4, чл.30 ал. 5 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия Казанлък:

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на общинския съветник от листата на ПП ГЕРБ Илиана Петкова Жекова, ЕГН хххххххххх, поради избирането й за народен представител.

 

 1. Анулира Удостоверение за избран общински съветник № 18/05.11.2019 г. на ОИК Казанлък.

 

 1. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващият кандидат от кандидатската листа на ПП ГЕРБ – Антим Пламенов Паральов с ЕГН: хххххххххх.

 

 1. Да бъде издадено Удостоверение за избран общински съветник на Антим Пламенов Паральов с ЕГН: хххххххххх.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Казанлък подлежи на обжалване пред Административен съд Стара Загора в седемдневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от ИК.

 

Препис от решение да се изпрати на Председателя на Общински съвет Казанлък в тридневен срок от издаването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 16.04.2021 в 17:46 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 262 / 25.07.2023

  относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК

 • № 261 / 01.08.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 260 / 19.05.2021

  относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №80/05.03.2021 год. по адм.дело №114/2021 год. по описа на Административен съд Стара Загора, Административно дело № 4099/2021 год. по описа на ВАС на РБ.

всички решения