Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 235
Казанлък, 03.11.2019

ОТНОСНО: Обявяване края на изборния ден в избирателните секции на територията на община Казанлък

Във връзка с получената информация от секционните избирателни комисии на територията на община Казанлък за приключване на гласуването във втори тур на местните избори на 3 ноември 2019 г. в 20:00 ч. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Казанлък, взе следното:

РЕШЕНИЕ № 235

 Обявява край на изборния ден в избирателните секции на територията на община Казанлък на 3 ноември 2019 г. в 20:00 ч.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Зам. председател: Тюркян Исмедова Салиева

* Публикувано на 03.11.2019 в 20:33 часа

Свързани решения:

202/28.10.2019

Календар

Решения

  • № 253 / 31.01.2020

    относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №252/15.01.2020 год. на ОИК Казанлък съдебно дело и приемане на решение за процесуално представителство.

  • № 252 / 15.01.2020

    относно: Разглеждане сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на Кмет на Кметство с.Копринка.

  • № 251 / 08.01.2020

    относно: Разглеждане на постъпило писмо от 06.01.2020 год. на Председателя на Общински съвет Казанлък във връзка със Заявление от Ахмед Абдула Мехмед за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения