Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 229
Казанлък, 01.11.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК Казанлък, които да предадат на ЦИК екземплярите от протоколите и решенията на ОИК във връзка с произвеждането на втори тур на местните избори, екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протоколите на СИК, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на ОИК във връзка с произвеждането на втори тур на местните избори, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК.

Във връзка с произвеждането на втори тур на местните избори на 3 ноември 2019 г. и съгласно Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК от ОИК, Общинска избирателна комисия Казанлък следва да упълномощи        свои членове, които да предадат на ЦИК екземплярите от протоколите и решенията на ОИК във връзка с произвеждането на втори тур на местните избори, екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протоколите на СИК, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на ОИК във връзка с произвеждането на втори тур на местните избори, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК. Упълномощените членовете на Общинска избирателна комисия Казанлък следва да бъдат трима, а именно:

 

 1. Здравко Красимиров Балевски с ЕГН ............., в качеството му на Председател на ОИК 2412.

 

 1. Таня Йорданова Димитрова с ЕГН ............., в качеството й на Секретар на ОИК 2412.

 

 1. Николай Гочев Господинов с ЕГН ............., в качеството му на Заместник-председател на ОИК 2412.

 

 

На основание чл. 87, ал.1, т.32 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Казанлък взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 229

 

Общинска избирателна комисия Казанлък УПЪЛНОМОЩАВА следните членове, които да предадат на ЦИК екземплярите от протоколите и решенията на ОИК във връзка с произвеждането на втори тур на местните избори, екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протоколите на СИК, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на ОИК във връзка с произвеждането на втори тур на местните избори, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК, а именно:

 

 1. Здравко Красимиров Балевски с ЕГН ............., в качеството му на Председател на ОИК 2412.

 

 1. Таня Йорданова Димитрова с ЕГН ............., в качеството й на Секретар на ОИК 2412.

 

 1. Николай Гочев Господинов с ЕГН ............., в качеството му на Заместник-председател на ОИК 2412.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:24 часа

Календар

Решения

 • № 242 / 03.11.2019

  относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСЕНОВО

 • № 241 / 03.11.2019

  относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ОВОЩНИК

 • № 240 / 03.11.2019

  относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО КРЪН

всички решения