Общинска избирателна комисия Казанлък


РЕШЕНИЕ
№ 224
Казанлък, 30.10.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК № 062 от квотата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ връзка с произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Казанлък е постъпило Предложение с Вх. № 246/30.10.2019 г. Румяна Стоянова Друмева, представляваща коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, относно промяна в състава на СИК № 062 от квотата на коалицията във връзка с произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г. В предложението изрично е упоменат новият член на СИК № 062 от квотата на коалицията, заедно с необходимите данни.

           

            На основание на чл.85, ал.4, във връзка с чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 120 от 28.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък, взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 224

 

            Приема направеното Предложение с Вх. № 246/30.10.2019 г. от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ относно промени в състава на СИК № 062 от квотата на  коалицията във връзка с произвеждането на изборите за кметове на втори тур в община Казанлък на 3 ноември 2019 г.            

 

            Назначава предложения от  коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ членове на СИК № 062.

 

            На новоназначеният член на СИК № 062 от квотата коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ да се издаде съответното удостоверение.

 

            Да се анулира издаденото към момента удостоверение.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

* Публикувано на 30.10.2019 в 17:40 часа

Свързани решения:

120/28.09.2019

Календар

Решения

  • № 242 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСЕНОВО

  • № 241 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО ОВОЩНИК

  • № 240 / 03.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО КРЪН

всички решения