27.10.2019

Телефонни номера на ОИК за подаване на сигнали и нередности в изборния ден

 

Телефонни номера за връзка с Общинска избирателна комисия Казанлък за подаване на сигнали и нередности в изборния ден:

1. 0885609406 

2. 0885903393 

3. 0884941669

4. 0885856980

25.10.2019

Отбелязване в протокола на СИК на предпочитание (преференция) на кандидати за общински съветници

На вниманието на всикчи СИК на територията на община Казанлък

Ако кандидат за общински съветник на партия, коалиция или местна коалиция НЕ Е ПОЛУЧИЛ нито едно предпочитание (преференция), в протокола на СИК за избиране на общински съветници (Приложение 89-МИ), т.10, на реда на съответната партия, коалиция или местна коалиция, в правоъгълника под неговия номер се вписва ТИРЕ (-).

25.10.2019

Упражняване правото на глас за определен вид избор

На вниманието на всички СИК на теритрията на община Казанлък 

Във връзка с постъпили запитвания в Централната избирателна комисия, Ви информираме, че: 

След като избирателят е упражнил правото си на глас, като е гласувал само за един вид избор по негово желание и се е подписал в избирателния списък, той НЕ МОЖЕ да се връща в секцията и да упражнява правото си на гласува за вида избор, от който се е отказал, тъй като гласуването за него е приключило.

10.10.2019

Регистрация на застъпници

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети трябва да приложат списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически носител в EXCEL формат.
Образец на EXCEL формат може да изтеглите от ТУК.

08.10.2019

Информация за избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването

Общинска избирателна комисия Казанлък със свое Решение № 127/07.10.2019 г. е обявила избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването на територията на община Казанлък, както следва:

 1. ДГ № 2 – избирателни секции с номера:
 • Първи етаж 008
 1. ДГ № 16 – избирателни секции с номера:
 • Първи етаж 015
 1. ДГ № 22 – избирателни секции с номера:
 • Първи етаж 028
 1. ОУ “Чудомир“ - №  16  – избирателни секции с номера:
 • Първи етаж 034 

 

Заявки за помощ в изборния ден се правят на тел. 0431 98 248 или в Информационния център на Община Казанлък на 24 и 25 октомври, както и в самия изборен ден. 

07.10.2019

ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ

Одобрени предпечатни образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Казанлък.

 

Образец на бюлетина за общински съветници

Образец на бюлетина за кмет на община

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Бузовград

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Горно Черковище

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Долно Изворово 

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Дунавци

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Енина

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Копринка

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Крън

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Кънчево

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Овощник

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Розово

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Ръжена

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Хаджидимитрово

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Черганово

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Шейново 

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Шипка

Образец на бюлетина за  кмет на кметство Ясеново

 

26.09.2019

Места за поставяне на агитационни материали

Съгласно Заповед № 1489 от 24.09.2019 г. на изпълняващия длъжността кмет на Община Казанлък, във връзка с Решение № 794-МИ от 27.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Казанлък при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Пълният текст на заповедта може да видите на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/page-9242.html

13.09.2019

Съобщение относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция

Във връзка наименованието или абревиатурата на местна коалиция Общинска избирателна кмисия - Казанлък Ви уведомява, че в Раздел ІІ, т. 1 и 2 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия са регламентирани правилата относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които:

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Предвид горното на конкретно поставените от Вас въпроси и запитвания от партии и коалиции Ви информираме, че наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община Х“, „Алтернатива за община Х“ (ПП „ГЕРБ“, ПП „СДС“, ПП „НФСБ“), „Патриоти за Дряново“, (ВМРО – БНД и други партии), „Разлог – събуди се“, „КРОС“ и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

Съгласно Раздел ІІ, т. 3 от Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV, както следва:

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи.

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата на местна коалиция съгласно Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

Решението, с което се отказва регистрация на местна коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

13.09.2019

Съобщение относно образуване на местна коалиция

Съгласно текста в раздел IV, т. 8 на Решене № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, решението за образуване на местна коалиция задължително се подпечатва с печачите на партиите, които я образуват, доколкото всяка регистрирана политическа партия притежава надлежен печат. Ако има свой печат, местната структура на политическа партия, може с него да подпечата решението за образуване на местна коалиция. 

Визираното изключение в посочения по-горе текст, е само за коалиции. Ако коалиция има печат, подпечатва с него решението за образуване на местна коалиция. 

Ако коалиция няма печат в решението за образуване на местна коалиция се отбелязва, че коалицията не притежава печат.

09.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАЗАНЛЪК 

 

За връзка с Общинска избирателна комисия - Казанлък, свържете се с посочените телефонни номера: 0431/ 98 223; 0431/ 98 280 и +359 882 547 499

19.09.2019

Съобщение относно осигуряване публичност и прозрачност на финансирането на предизборната кампания

С цел да подпомогне всички участници да спазят законовите си задължения във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., Сметната палата е изготвила брошура, която може да изтеглите от ТУК или да получите на място в ОИК.  

13.09.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК
12.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ/02.09.2019 на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в EXCEL формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител може да изтеглите от ТУК

09.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАЗАНЛЪК 

 

Общинска избирателна комисия - Казанлък Ви уведомява, че приемът на документи за Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., ще се извършва всеки ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. на следия адрес: 

гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 6, южен вход на Общинска администрация - Казанлък. 

 

 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 262 / 25.07.2023

  относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК

 • № 261 / 01.08.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 260 / 19.05.2021

  относно: Приемане на писмено становище по образувано срещу Решение №80/05.03.2021 год. по адм.дело №114/2021 год. по описа на Административен съд Стара Загора, Административно дело № 4099/2021 год. по описа на ВАС на РБ.

всички решения